Korporacja Akademicka „Roma” powstała 24.02.1927 r. i działała przy Uniwersytecie Poznańskim. Kuratorem korporacji był prof. Adam Wrzosek. K! Roma do 1939 r. należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich i w konsekwencji tej przynależności odrzucała pojedynek jako formę rozwiązywania sporów honorowych.

„Celem Zjednoczenia było wychowanie młodzieży akademickiej w duchu etyki katolickiej i polskiej tradycji narodowej; obowiązywał zakaz pojedynkowania.

Korporacja Roma była, jak czytamy w jej przedwojennym statucie:

stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym męskiej młodzieży akademickiej Uniwersytetu Poznańskiego i W.S.H., mającym na celu przygotowanie swych członków do pracy dla dobra Kościoła Katolickiego i Państwa Polskiego.”

I dalej:

W szczególności zadaniem Korporacji jest wychowanie kadr inteligencji katolickiej, pracującej społecznie, pogłębianie wiedzy członków w dziedzinie religii i nauk społecznych oraz stworzenie węzłów przyjaźni i braterstwa między członkami.”

Wspomniane zadania Korporanci realizowali m.in. poprzez wygłaszanie na swych spotkaniach referatów, organizowanie pogadanek oraz poprzez współpracę z innymi katolickimi organizacjami Uniwersytetu Poznańskiego.

„Bardzo czynny udział brała Korporacja w przygotowaniu pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę oraz Kongresu Eucharystycznego Chrystusa Króla w Poznaniu”.

Po Korporacji Roma do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele pamiątek. Poza Statutem i sprawozdaniem zachowało się jedno oficjalne pismo z wyraźnie odciśniętą pieczęcią Korporacji, kilka zdjęć, w tym zdjęcie pocztu sztandarowego, oraz dekiel giermka – kandydata na pełnoprawnego członka Korporacji, a także szpula barwy filisterskiej. Poza tym nagrana jest rozmowa z prof. Karolem Pospieszalskim, w której przybliża on historię Korporacji.

 

 

 

Znamienitsi członkowie Korporacji Roma:

Prof. Adam Wrzosek (1875–1965) – patolog, antropolog, historyk medycyny, profesor UJ, UP i AM w Poznaniu, członek PAU, założyciel i redaktor Archiwum Historii i Filozofii Medycyny i Przeglądu Antropologicznego; podczas II wojny światowej organizator wydziału lekarskiego Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich; prace z dziejów medycyny polskiej; był kuratorem Korporacji Roma.

Prof. Karol Marian Pospieszalski (1909–2007) – prawnik i historyk związany z Poznaniem; autor prac z dziedziny prawa państwowego i hitlerowskiego prawa okupacyjnego; ostatni ze znanych, zmarłych członków Korporacji Roma.

 

 

W dniu 6 września 2006 roku wydana została przez ostatniego żyjącego Filistra K! Roma Prof. Karola Mariana Pospieszalskiego zgoda na reaktywację Korporacji Roma. Szesnastego kwietnia 2008 roku Konwent K! Masovia podjął uchwałę, na mocy której powołano Komilitonów Łukasza Łuczewskiegio i Pawła Ratajaczaka, koordynatora działań reaktywacyjnych, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie z ramienia Konwentu Masovia wszelkich czynności związanych z reaktywacją Korporacji Roma.


Członkowie honorowi:

1. Aleksander Grandkowski (ur. 1881), przedsiębiorca

2. Adam Wrzosek (1875-1965), prof. UP, kurator K! Roma

Przedwojenni członkowie rzeczywiści:

3. Edward Baranowski (1908-1992)

4. Jerzy Barganowski (zm. 1984)

5. Franciszek Bianek (1905-1981)

6. Leon Całka (1910-1944)

7. Klemens Długaj

8. Adam Fabianowski (1909?-1983?)

9. Florian Adolf Fabianowski (1906-1992)

10. Józef Figna

11. Władysław (?) Gniazdowski

12. Czesław Gogołkiewicz (1907-1973)

13. Feliks Górnicki

14. Jan Hejka

15. Alfons Hutek

16. Marian Janicki

17. Eugeniusz Januszkiewicz

18. Czesław Kiełczewski (1914?-1940/41), prezes 1936

19. Stefan Kucharski

20. Alfred Lehman

21. Lech Lehman

22. Leśniak

23. Zefiryn Ligocki

24. Paweł Lubecki, xxx 1938

25. Tadeusz Malinowski

26. Eustachy Mikołajewski, sekretarz 1936

27. Bronisław Mikuła

28. Marian Musiał

29. Stefan Niedzielski, prezes 1938

30. Teodor Niziołkiewicz

31. Edmund Nowacki

32. Antoni Paul (1906- 1974)

33. Karol Marian Pospieszalski (1909-2007)

34. Mieczysław Rachwał

35. (Nikodem) Józef Rzemieczniewski (Rzemieniewski)

36. Walerian Sobkowiak

37. Witold Spychalski

38. Alfred Taczak (1903-1975)

39. Zygmunt Taczak (1907-1982)

40. Leszek Winiec

 

Reaktywacja K! Roma

Podczas Komersu 85-lecia powstania Korporacji Akademickiej Masovia dnia 20 czerwca 2009 r. reaktywowano Korporację Akademicką Roma. Reaktywacja nastąpiła z inicjatywy K! Masovia.

Obecnie Korporację Roma tworzą 24 osoby: 12 Filistrów, 10 Rycerzy i 2 Fuksów, w tym studenci i absolwenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, Wyższej Szkoły Logistyki, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z Wrocławia, Politechniki Lubelskiej.

 

Kontakt

Korporacja Akademicka „Roma”

ul. Homera 133
60-461 Poznań

korporacja.roma@gmail.com

więcej

Szukaj

Design: Solmedia 2024