Korporacja Akademicka Roma w roku 2013 zrealizowała projekt pt.: „Samokształcenie ku dobru wspólnemu” w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK.

 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu „Samokształcenie ku dobru wspólnemu” jest skłonienie studentów do podjęcia działalności samokształceniowej, w oparciu o takie wartości jak: religia, patriotyzm, poszanowanie kultury i historii, dobro wspólne.

 

Opis projektu

W ramach działalności naszej Korporacji obserwujemy postępujący wzrost indywidualizmu wśród studentów, ukierunkowanych przede wszystkim na szybkie zdobycie „fachowej wiedzy”, pozwalające na wejście na rynek pracy. Wiedza ta nie jest osadzona często w żadnych wartościach, brak jej też głębszych odniesień systemowych, pozwalających nie tylko lepiej zrozumieć rzeczywistość, ale też wyrobić postawy obywatelskie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty społecznej. Uważamy, że musimy zareagować, dlatego przygotowaliśmy projekt polegający na zorganizowaniu serii spotkań, w ramach których studenci podejmą trud działalności samokształceniowej, a więc:

  • zaplanują tematy poszczególnych spotkań,
  • przygotują wprowadzające wystąpienia umożliwiające dyskusję,
  • zaproszą doktorantów i pracowników naukowych, którzy pomogą utrzymać odpowiedni poziom przekazywanej wiedzy oraz podzielą się doświadczeniem z „aksjologii uniwersyteckiej”,
  • zbiorą artykuły doktorantów i pracowników naukowych, które zostaną opublikowane w czasopiśmie „Forum Prawnicze” (www.forumprawnicze.eu).

 

Beneficjenci projektu

Projekt adresowany jest przede wszystkim do studentów w Poznaniu, chociaż niektóre działania zostaną przeprowadzone wspólnie z kołami naukowymi z Warszawy, Krakowa i Olsztyna, dzięki czemu beneficjentami naszych inicjatyw staną się także studenci tamtych ośrodków naukowych. Do udziału w projekcie będą zaproszeni studenci, niezależnie od kierunku ich studiów. Jesteśmy przekonani, że każdy student, np. mechaniki, fizyki, medycyny, czy antropologii, powinien poznać kontekst historyczno-kulturowy zdobywanych informacji, dlatego w zaplanowanych przez nas spotkaniach samokształceniowych położymy nacisk na tematy z zakresu filozofii, historii i prawa. Nie zdobycie wiedzy ma tu być najważniejsze, ale otwarcie się na innych, czyli wspólne kształcenie się w czasie wolnym od zajęć akademickich. Do udziału w projekcie zaprosimy także doktorantów oraz pracowników naukowych z Poznania, ale także z trzech innych ww. ośrodków naukowych. I znowu, nie mamy tutaj na celu wyłącznie zdobycia wiedzy przekazywanej przez zapraszanych godności, ale nauczenia się pewnej kultury pracy, opartej na wartościach, które powinny tworzyć istotę uniwersytetu. Profesorowie biorący udział w organizowanych przez nas spotkaniach, podkreślą swoją obecnością potrzebę takiej inicjatywy i uświadomią beneficjentom projektu, że uniwersytet to nie jest zwykły zakład pracy, ale wspólnota uczących się i uczonych, mająca na celu odpowiednie uformowanie młodego człowieka, pozwalające mu na przyczyniania się do dobra wspólnego.

Kontakt

Korporacja Akademicka „Roma”

ul. Homera 133
60-461 Poznań

korporacja.roma@gmail.com

więcej

Szukaj

Design: Solmedia 2024