Z nastaniem lutego A.D. 2013 Korporacja Akademicka Roma rusza z realizacją projektu pt.: „Samokształcenie ku dobru wspólnemu” w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Zapraszamy całą brać akademicką na nasze spotkania!

Spotykamy się w poniedziałki o godz. 18.45 w sali 323 budynku Collegium Maius UAM-u, zlokalizowanego na ul. Fredry 10 w Poznaniu.

 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu „Samokształcenie ku dobru wspólnemu” jest skłonienie studentów do podjęcia działalności samokształceniowej, w oparciu o takie wartości jak: religia, patriotyzm, poszanowanie kultury i historii, dobro wspólne.

 

Streszczenie projektu

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim osoby studiujące w Poznaniu, niemniej część działań będzie przeprowadzonych wspólnie z kołami naukowymi z Krakowa, Warszawy i Olsztyna. Celem projektu, odwołującym się do tradycji uniwersyteckiej polski międzywojennej, jest zachęcenie młodzieży studenckiej do podjęcia działalności samokształceniowej, polegającej na zdobywaniu wiedzy w ramach wspólnoty studentów, wymagającej otwarcia się na inne osoby, a przez to umożliwiającej zrozumienie, że zdobywamy wiedzę nie tylko dla siebie, ale także dla dobra wspólnoty, w której żyjemy i bez której nie moglibyśmy zdobyć naszego wykształcenia. Projekt będzie realizowany poprzez serię spotkań studentów wraz z doktorantami i pracownikami naukowymi, w ramach których będziemy poszerzali naszą wiedzę przede wszystkim z zakresu prawa, historii i filozofii. W ramach projektu zostaną opublikowane też artykuły naukowe, we współpracy z redakcją czasopisma „Forum Prawnicze” (www.forumprawnicze.eu).

Kontakt

Korporacja Akademicka „Roma”

ul. Homera 133
60-461 Poznań

korporacja.roma@gmail.com

więcej

Szukaj

Design: Solmedia 2022