Deklaracja ideowa

 

Korporacja Akademicka „Roma” reaktywowana w 2009 r. jest męskim stowarzyszeniem studentów i absolwentów szkół wyższych miasta Poznania. Korporacja „Roma" kontynuuje tradycje „Korporacji Studentów Roma przy Uniwersytecie Poznańskim” założonej w 1927 r. Działalność Korporacji opiera się na czterech zasadach: religio, patria, scientia, amicitia.

Religio – zgodnie z dewizami K! Roma: „Omnia instaurare in Christo” – „Wszystko odnowić w Chrystusie” oraz „Dla dobra Kościoła i Państwa Polskiego” to właśnie wiara katolicka pozwala nam ufnie iść przez życie. Każdego dnia poddając się odnawiającemu działaniu Boga przyczyniamy się do budowania lepszej przyszłości. Mamy świadomość, że nie żyjemy tylko dla siebie…

Patria – Ojczyzna jak mawiał K. C. Norwid „to wielki zbiorowy obowiązek”, to nasze korzenie, to wspólny kawałek ziemi, wspólny język, tradycje, to miejsce, w którym historia łączy się z teraźniejszością a świadomość wielkości dziedzictwa minionych lat pozwala z odwagą spoglądać w przyszłość.

Scientia – solidne podstawy zdobyte w trakcie studiów - nastawienie na wszechstronny i wielopłaszczyznowy rozwój, nieustanne dążenie do pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów, zdobywania nowych doświadczeń, ustawiczna praca nad sobą, nad swoim charakterem. Aby doświadczać pełni człowieczeństwa uzupełnieniem zasady scientia jest stała formacja w zakresie rozwijania uniwersalnych wartości estetycznych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Amicitia – być wszystkim dla wszystkich i nieustannie poświęcać siebie dla innych - Korporacja uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka i jest miejscem zawiązywania trwałych więzów braterskich. Przyjaźń jest solą przynależności do Korporacji, jest siłą dzięki której członkowstwo w Korporacji trwa całe życie, to kroczenie ramię w ramię bez względu na trudności, to wspólne zmaganie się z potęgą życia pomimo kruchości istnienia.

Kontakt

Korporacja Akademicka „Roma”

ul. Homera 133
60-461 Poznań

korporacja.roma@gmail.com

więcej

Szukaj

Design: Solmedia 2024